News

14 March 2018 / Club News

Merched Cymru 15 Merched Yr Eidal 22

Merched Cymru  15 Merched Yr Eidal   22

 

Yr achlysur yn ormod i'r merched gwaetha'r modd.

 

Yn anffodus fe chwaraeodd y genod i ddwylo yr Eidalwyr yn Stadiwm y Principality a methu adennill y fantais 'roeddynt wedi'i gyflwyno yn rhy hawdd i'r gwrthwynebwyr o'r cychwyn.

Yn ystod y munudau cyntaf 'roedd y cyfan yn edrych yn addawol i'r Cymry gan iddynt sicrhau digon o feddiant ac ymdrechu i ledu'r bêl gymaint a phosib. Gwaetha'r modd aeth sawl pas olaf ar wasgar gyda'r Cymry am rhyw reswm yn fuan roi'r argraff nad oeddynt yn credu bod modd adfer y sefyllfa y tro hwn.

Yn syml 'roedd dawn pasio pêl yr Eidalwyr, yn sicr ymysg yr olwyr, gymaint yn fwy effeithiol a gwelwyd yn fuan fod eu hyder yn codi. Yn wir, y pasio celfydd ddaeth a'u cais cyntaf, drwy ennill tir ac yna lledaenu y bêl yn sydyn, gyda ongl y flaenasgellwraig Isabella Locatelli yn hollti'r amddiffyn cyn plymio trosodd a rhoi trosiad gweddol hawdd i Michela Sillari i agor y sgorio wedi wyth munud.

'Roedd yr Eidalwyr yn delio yn rhwydd gyda ymdrechion y Cymry gyda Giada Franco a Melissa Bettoni o'r pac yn gwneud llawer o waith da. Yn wir bu rhaid aros dros ugain munud cyn i'r tîm cartref  wneud bylchiad o werth. Kerin Lake lwyddodd i wneud hynny gyda chic gosb yn dilyn yn fuan am gamochri. Bu Robyn Wilkins yn gywir efo'r droed i roi y pwyntiau cyntaf i'r tîm cartref wedi bron i hanner awr o chwarae yn dilyn y drosedd. Daeth cyfnod byr o lwyddiant i'r Cymry wedyn gyda Sioned Harries yn arwain o fon y sgrym a Kerin Lake wrth law i'w chynorthwyo. O ddod yn agos i'r linell gais cafwyd un hyrddiad gan Amy Evans gyda'r flaenasgellwraig fywiog Alisha Butchers yna'n cyrraedd i gasglu y bêl rydd a chrafu trosodd yn agos i'r gornel. 'Roedd yn hanfodol i'r Cymry ddal eu gafael ar y fantais hon tan yr hanner ond yn anffodus methiant fu hynny. O droseddu di-angen sodrwyd y Cymry yn ôl yn ddyfn yn eu hanner ac o ail adrodd y pasio slic, llwyddodd yr Eidalwyr, drwy fylchiad y gefnwraigManuela Furlan i ganfod Maria Magatti ar yr ochr mewn i sgorio cais gwych, na throswyd reit ar yr hanner.

Disgwylwyd i'r Cymry fod ar dân o'r ail ddechrau ond nid felly y bu gyda sawl un yn cael ei ynysu gyda'r bêl. Cododd ysbryd yr Eidalwyr yn uwch eto yn dilyn bylchiad y faswraig Veronica Madia o'r linell hanner. O gael cefnogaeth Locatelli unwaith yn rhagor, bwydwyd y bêl i'r ochr dywyll i ganfod Beatrice Rigoni mewn bwlch i sgorio yn y gornel.

Bu ceisio lleihau y naw pwynt o fantais oedd gan yr Eidalwyr yn ormod o dasg i'r Cymry y tro hwn gyda dau gerdyn melyn am ddwy drosedd dechnegol a dehongliad dryslyd y ddyfarnwraig o ardal y dacl ar adegau yn ychwanegu at y dasg. Taflwyd nifer o eilyddion i'r maes ar yr awr gyda Alecs Donovan yn ennill ei chap cyntaf yn y canol ac yn dangos nifer o gyffyrddiadau i'w canmol. Un arall a weithiodd yn galed oedd Hannah Jones fel cefnwraig.  

Addasodd Robyn Wilkins yn dderbyniol iawn i safle'r maswr gyda un cic arbennig yn lleihau y pwysau a rhoi yr Eidalwyr dan bwysau am unwaith. Dan arweiniad y capten Carys Phillips a gymrodd gig gosb sydyn fe lwyddwyd i grafu at y linell gais gyda Sioned Harries yn casglu ac ymestyn gyda un fraich i dirio. Troswyd yn gelfydd gan Wilkins o ongl anodd hefyd i roi gwir obaith i'r Cymry yn ystod y munudau olaf. Er hyn, dangosodd yr Eidalwyr ychydig mwy o reolaeth a taro'r hoelen olaf pan y cosbwyd Sioned Harries yn hallt â cherdyn melyn am beidio a rhyddhau y bêl wedi iddi hi ddisgyn ar bêl rydd yn agos i'w llinell gais a cael ei rhwystro rhag codi yn ôl dyfarniad llawer un.

O'r digwyddiad hwnnw, a'r Eidalwyr ar dân, y pasiwyd y bêl i'r tir agored a chreu y bwlch oedd ei angen i Michela Sillari fedri tirio yn rhwydd a selio'r fuddugoliaeth ynghyd â chasglu pwynt bonws.  

Bydd her sylweddol yn gwynebu y Cymry ym Mae Colwyn nos wener nesa pan yn gwynebu criw diguro Ffrainc gyda'r Eidal o bosib yn ffyddiog y medrant godi o waelod y tabl tra yn gwynebu yr Albanwyr ar eu tomen eu hun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Yr achlysur yn ormod i'r merched gwaetha'r modd.

 

Yn anffodus fe chwaraeodd y genod i ddwylo yr Eidalwyr yn Stadiwm y Principality a methu adennill y fantais 'roeddynt wedi'i gyflwyno yn rhy hawdd i'r gwrthwynebwyr o'r cychwyn.

Yn ystod y munudau cyntaf 'roedd y cyfan yn edrych yn addawol i'r Cymry gan iddynt sicrhau digon o feddiant ac ymdrechu i ledu'r bêl gymaint a phosib. Gwaetha'r modd aeth sawl pas olaf ar wasgar gyda'r Cymry am rhyw reswm yn fuan roi'r argraff nad oeddynt yn credu bod modd adfer y sefyllfa y tro hwn.

Yn syml 'roedd dawn pasio pêl yr Eidalwyr, yn sicr ymysg yr olwyr, gymaint yn fwy effeithiol a gwelwyd yn fuan fod eu hyder yn codi. Yn wir, y pasio celfydd ddaeth a'u cais cyntaf, drwy ennill tir ac yna lledaenu y bêl yn sydyn, gyda ongl y flaenasgellwraig Isabella Locatelli yn hollti'r amddiffyn cyn plymio trosodd a rhoi trosiad gweddol hawdd i Michela Sillari i agor y sgorio wedi wyth munud.

'Roedd yr Eidalwyr yn delio yn rhwydd gyda ymdrechion y Cymry gyda Giada Franco a Melissa Bettoni o'r pac yn gwneud llawer o waith da. Yn wir bu rhaid aros dros ugain munud cyn i'r tîm cartref  wneud bylchiad o werth. Kerin Lake lwyddodd i wneud hynny gyda chic gosb yn dilyn yn fuan am gamochri. Bu Robyn Wilkins yn gywir efo'r droed i roi y pwyntiau cyntaf i'r tîm cartref wedi bron i hanner awr o chwarae yn dilyn y drosedd. Daeth cyfnod byr o lwyddiant i'r Cymry wedyn gyda Sioned Harries yn arwain o fon y sgrym a Kerin Lake wrth law i'w chynorthwyo. O ddod yn agos i'r linell gais cafwyd un hyrddiad gan Amy Evans gyda'r flaenasgellwraig fywiog Alisha Butchers yna'n cyrraedd i gasglu y bêl rydd a chrafu trosodd yn agos i'r gornel. 'Roedd yn hanfodol i'r Cymry ddal eu gafael ar y fantais hon tan yr hanner ond yn anffodus methiant fu hynny. O droseddu di-angen sodrwyd y Cymry yn ôl yn ddyfn yn eu hanner ac o ail adrodd y pasio slic, llwyddodd yr Eidalwyr, drwy fylchiad y gefnwraigManuela Furlan i ganfod Maria Magatti ar yr ochr mewn i sgorio cais gwych, na throswyd reit ar yr hanner.

Disgwylwyd i'r Cymry fod ar dân o'r ail ddechrau ond nid felly y bu gyda sawl un yn cael ei ynysu gyda'r bêl. Cododd ysbryd yr Eidalwyr yn uwch eto yn dilyn bylchiad y faswraig Veronica Madia o'r linell hanner. O gael cefnogaeth Locatelli unwaith yn rhagor, bwydwyd y bêl i'r ochr dywyll i ganfod Beatrice Rigoni mewn bwlch i sgorio yn y gornel.

Bu ceisio lleihau y naw pwynt o fantais oedd gan yr Eidalwyr yn ormod o dasg i'r Cymry y tro hwn gyda dau gerdyn melyn am ddwy drosedd dechnegol a dehongliad dryslyd y ddyfarnwraig o ardal y dacl ar adegau yn ychwanegu at y dasg. Taflwyd nifer o eilyddion i'r maes ar yr awr gyda Alecs Donovan yn ennill ei chap cyntaf yn y canol ac yn dangos nifer o gyffyrddiadau i'w canmol. Un arall a weithiodd yn galed oedd Hannah Jones fel cefnwraig.  

Addasodd Robyn Wilkins yn dderbyniol iawn i safle'r maswr gyda un cic arbennig yn lleihau y pwysau a rhoi yr Eidalwyr dan bwysau am unwaith. Dan arweiniad y capten Carys Phillips a gymrodd gig gosb sydyn fe lwyddwyd i grafu at y linell gais gyda Sioned Harries yn casglu ac ymestyn gyda un fraich i dirio. Troswyd yn gelfydd gan Wilkins o ongl anodd hefyd i roi gwir obaith i'r Cymry yn ystod y munudau olaf. Er hyn, dangosodd yr Eidalwyr ychydig mwy o reolaeth a taro'r hoelen olaf pan y cosbwyd Sioned Harries yn hallt â cherdyn melyn am beidio a rhyddhau y bêl wedi iddi hi ddisgyn ar bêl rydd yn agos i'w llinell gais a cael ei rhwystro rhag codi yn ôl dyfarniad llawer un.

O'r digwyddiad hwnnw, a'r Eidalwyr ar dân, y pasiwyd y bêl i'r tir agored a chreu y bwlch oedd ei angen i Michela Sillari fedri tirio yn rhwydd a selio'r fuddugoliaeth ynghyd â chasglu pwynt bonws.  

Bydd her sylweddol yn gwynebu y Cymry ym Mae Colwyn nos wener nesa pan yn gwynebu criw diguro Ffrainc gyda'r Eidal o bosib yn ffyddiog y medrant godi o waelod y tabl tra yn gwynebu yr Albanwyr ar eu tomen eu hun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|