Event: Cyfarfod Croeso

13/09/2019 18:00

Bwriedir cynnal Cyfarfod Croeso i rieni/ gwarchodwyr chwaraewyr yr Adran Iau (timau o dan 7 hyd at o dan 16), nos Wener 13 Medi yn nhy'r clwb 6 o'r gloch. Os allwch hysbysu rhieni/gwarchodwyr eich chwaraewyr o'r digwyddiad o.g.y.dd. Fel y llynedd bydd cyfle i rieni/gwarchodwyr dderbyn gwybodaeth o be da ni'n gneud yn y clwb, rhannu gwybodaeth cyffredinol, son am ddigwyddiadau arferol, rota parcio/cegin, annog rhieni/gwarchdwyr i ymaelodi รข'r clwb a clwb 200 a cyfle i chwaraewyr newydd gofrestru ar y system ar lein yr undeb. Bydd siop y clwb ar agor a gwybodaeth am nwyddau fydd ar gael o siop ar lein y clwb.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|